Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo
rejestr zmian informacji

korekta
Data: 2015-03-27 08:45:32
Autor: Michał Lewandowski
korekta
Data: 2015-03-27 08:45:27
Autor: Michał Lewandowski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »