Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Programu współpracy w 2016 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
rejestr zmian informacji

aktualizacja
Data: 2016-10-24 10:23:22
Autor: Michał Lewandowski
aktualizacja
Data: 2016-10-24 10:23:15
Autor: Michał Lewandowski
aktualizacja
Data: 2016-10-24 08:13:51
Autor: Michał Lewandowski
korekta
Data: 2016-10-24 08:13:31
Autor: Michał Lewandowski
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »