Zarządzenie nr 34/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 9 lipca 2012w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 uczniom klas I-IV szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas I-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

Zarządzenie nr 34/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 9 lipca 2012


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 uczniom klas I-IV szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas I-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

   Na podstawie § 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników  (Dz. U. 2012. poz. 706) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin do dnia 7 września 2012 r. na składanie wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  w roku szkolnym 2012/2013 uczniom  klas I-IV szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas I - VI szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.
    
§ 2. Wzór  wniosku określa załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 - zobacz (62kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 lipca 2012, 13:14:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2906