Zarządzenie nr 41/2012Wójta Gminy Lisewoz dnia 3 września 2012w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 300.000 złotych

Zarządzenie nr 41/2012
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 3 września 2012


w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 300.000 złotych


Na podstawie uchwały Nr XII/78/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r. zgodnie z § 10 pkt 1 lit. a dotyczącym upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 2. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zostanie zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Chełmnie.

§ 3. Spłatę zaciągniętego kredytu ustala się na dzień 15 grudnia 2012 roku z dochodów własnych gminy – z podatku rolnego oraz z podatku od nieruchomości.

§ 4.
Ustala się zabezpieczenie kredytu w formie „weksla In blanco”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 września 2012, 11:45:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2957