Zarządzenie nr Nr 29/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 8 sierpnia 2013w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 uczniom klas I-III i V szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas I-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

Zarządzenie nr Nr 29/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 8 sierpnia 2013


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 uczniom klas I-III i V szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas I-VI szkoły podstawowej i uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

Na podstawie § 5 ust 3   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych  (Dz. U. 2013. poz. 818) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam termin do dnia 6 września 2013 r. na składanie wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  w roku szkolnym 2013/2014 uczniom  klas I-III i V szkoły podstawowej, uczniom niepełnosprawnym klas I - VI szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym gimnazjum.

§ 2. Wzór  wniosku określa załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (243kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 sierpnia 2013, 08:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2555