Zarządzenie nr 30/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 sierpnia 2013w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 30/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 sierpnia 2013


w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2012 r. poz.1228) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Kowal - zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2013, 14:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535