Zarządzenie nr 32/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 sierpnia 2013w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie nr 32/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 sierpnia 2013


w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.


Na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587, i Nr 208, poz. 1535,  z 2007 r. Nr 35, poz. 219, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 951) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Kowal - zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2013, 14:10:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2617