Zarządzenie nr 33/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 sierpnia 2013w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 33/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 sierpnia 2013


w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie  art.110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Kowal - zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do wydawania decyzji  administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2013, 14:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2543