Zarządzenie nr 24/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 2 lipca 2013w sprawie powołania komitetu dożynkowego do organizacji dożynek gminno-parafialnych w 2013 r.

Zarządzenie nr 24/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 2 lipca 2013


w sprawie powołania komitetu dożynkowego do organizacji dożynek gminno-parafialnych w 2013 r.

W związku z przygotowaniami do organizacji dożynek gminno-parafialnych w dniu 8 września 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komitet dożynkowy w celu organizacji dożynek gminno - parafialnych w dniu 8 września 2013 r. w składzie:

  1. Alicja Nogalska - przewodnicząca  komitetu
  2. Henryk Bogusz - Przewodniczący Kom. Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RG w
    Lisewie.
  3. Piotr Goliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG w Lisewie,
  4. Marzenna Szpręglewska - członek komitetu
  5. Barbara Moch   -członek komitetu
  6. Zbigniew Dudziński – członek komitetu
  7. Kazimierz Kowal – członek komitetu.
  8. Grzegorz Lampert- członek komitetu
  9. Paweł Adamczyk – Komendant  Związku OSP RP w Lisewie
10. Kazimierz Jankowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminego ZOSPRP - członek komitet.

§ 2.
Komitet dożynkowy  powołuje się na czas przeprowadzenia dożynek.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komitetu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2013, 14:45:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2921