Zarządzenie nr 25/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 2 lipca 2013w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2013”

Zarządzenie nr 25/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 2 lipca 2013


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2013”

W związku z ogłoszonym konkursem ”Piękna zagroda 2013”zarządzam co następuje:

§ 1. Powołać komisję konkursową  w celu przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2012”.


§ 2. W skład komisji konkursowej powołuję:

1) Alicję Nogalską - przewodnicząca komisji,
2) Marzennę Szpręglewską - członek komisji,
3) Barbarę Tomaszewską- członek komisji.

§ 3. Komisję powołuje się na czas przeprowadzenia konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2013, 14:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2505