Zarządzenie nr Nr 35/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 4 września 2013w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie nr Nr 35/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 4 września 2013


w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.


Na podstawie art. 2 pkt 10, art. 8 b i art. 8c ust. 1 ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz.1228 i poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Kowal - zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2, w  razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 września 2013, 15:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2635