Zarządzenie nr 39/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 9 września 2013w sprawie sprzedaży samochodu stanowiącego własność Urzędu Gminy w Lisewie

Zarządzenie nr 39/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 9 września 2013


w sprawie sprzedaży samochodu stanowiącego własność Urzędu Gminy w Lisewie

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Sprzedać stanowiący własność Urzędu Gminy w Lisewie samochód specjalny pożarniczy marki: DAF BB475 nr nadwozia 74919, nr rejestracyjny CCH 44ME, rok produkcji 1974 dotychczas pozostający na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzonowie.

2. Sprzedaży dokonać na rzecz Pana Marka Franciszka Łukowskiego za cenę 5.000 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych) wynikającą z umowy między Urzędem Gminy w Lisewie a Panem Markiem Łukowskim.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 września 2013, 09:22:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2518