Zarządzenie nr 52/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2013w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Lisewo.

Zarządzenie nr 52/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Lisewo.

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323,  z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Podać do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 483/2 stanowiącej zasób Gminy Lisewo, położonej we  wsi Lisewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

§ 2. Do wartości w/w działki, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dolicza się koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, co stanowić będzie cenę sprzedaży.

§  3.
  Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§  4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wykaz nieruchomości (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (28 listopada 2013, 14:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2865