Zarządzenie nr 89/2015WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2015w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 89/2015
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2015


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź. zm. ) zarządzam co następuje :

§ 1. Na wniosek nauczyciela p. Sylwii Szydłowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Wójt Gminy Jakub Kochowicz     
2) przedstawiciel Kuratorium Oświaty st. wiz. Dorota Rama,
3) wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie Grażyna Makowska,
4) ekspert Kamila Karykowska,     
5) ekspert Beata Tomaszewska,
6) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Beata Słowińska.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godz.13:30.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 grudnia 2015, 15:05:41)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 grudnia 2015, 15:13:23)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1277