Zarządzenie nr 3/2015KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIEz dnia 14 grudnia 2015w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015 roku.

Zarządzenie nr 3/2015
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISEWIE
z dnia 14 grudnia 2015


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2015 roku.

Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie ( Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 04 kwietnia 2007 r.)  oraz §4  Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie  i w związku z art. 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku , poz. 1502 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z przypadającym w sobotę – 26 grudnia 2015r. – drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia,  dzień -  24 grudnia 2014 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lisewie.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                            Kierownik
                                                                           Gminnego Ośrodka
                                                                            Pomocy Społecznej w Lisewie
                                                                            Teresa Jamka

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (15 grudnia 2015, 16:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429