Zarządzenie nr 75/2018WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 10 października 2018w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Urbańskiej zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich biur informacji gospodarczej

Zarządzenie nr 75/2018
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 października 2018


w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Urbańskiej zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach oraz przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich biur informacji gospodarczej

 Na podstawie art. 8a, 8b, 8c i art. 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
 o pomocy uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Aleksandrę Urbańską – zatrudnioną w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2018, 08:38:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709