Zarządzenie nr 50/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 18 września 2020w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 50/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 18 września 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

§ 2. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

Treść zarządzenia wraz załącznikiem (220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 września 2020, 09:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376