Zarządzenie nr 58/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 października 2020w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń.

Zarządzenie nr 58/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 października 2020


w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń.

Na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Kowal - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 października 2020, 12:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294