Zarządzenie nr 7/2021 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 25 stycznia 2021w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 7/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 25 stycznia 2021


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Lisewo

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania prac związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Lisewo Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS), z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo.

2. Gminne Biuro Spisowe działa w okresie od dnia 25 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., z możliwością przedłużenia prac spisowych do dnia 30 września 2021 r., po którym ulega rozwiązaniu.

§ 2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy w Lisewie:

1) Katarzyna Gostkowska – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Paulina Grązka – Koordynator Gminnego Biura Spisowego,
3) Natalia Szpręglewska – Członek,
4) Michał Lewandowski – Członek.

§ 3. Biuro wykonuje zadania zgodnie z harmonogramem pracy Biura, które określa Generalny Komisarz Spisowy w Instrukcji organizacyjnej do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

§ 4. Prace spisowe realizowane są przez Gminne Biuro Spisowe, we współpracy z Wojewódzkim Biurem Spisowym.

§ 5. Pracami Biura kieruje Gminny Komisarz Spisowy w Lisewie, a w razie jego nieobecności – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6. Szczegółowy zakres czynności członków Biura ustala Gminny Komisarz Spisowy.

§ 7. Biuro pracuje w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 8. W celu zapewnienia właściwego wykonywania prac spisowych, Gminny Komisarz Spisowy może w ramach Biura tworzyć grupy problemowe i zespoły zadaniowe.

§ 9. Obsługę prac Biura zapewnia Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub KochowiczZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Lisewo (175kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz
Opublikował: Paweł Kowal (25 stycznia 2021, 15:13:16)
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 stycznia 2021, 15:29:49)
Zmieniono: dodano treść bezpośrednio na stronę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253