Zarządzenie nr 6/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 21 stycznia 2021w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strucfoniu

Zarządzenie nr 6/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 21 stycznia 2021


w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strucfoniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strucfoniu samochód specjalny marki Ford Transit, o numerze rejestracyjnym CCH 20MJ, rok produkcji 1994, o numerze VIN: WF0KXXGBVKRY77185 będący w ewidencji środków trwałych Gminy Lisewo.

§ 2. Przekazanie o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Lisewo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strucfoniu (136kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz
Opublikował: Paweł Kowal (25 stycznia 2021, 15:29:56)
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 stycznia 2021, 15:28:54)
Zmieniono: dodano treść bezpośrednio na stronie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248