Zarządzenie nr 47/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 października 2009w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lisewo.

Zarządzenie nr 47/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 października 2009


w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie wprowadza się Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Gminy w takim zakresie, w jakim informacje niejawne są przez nich wytwarzane, przetwarzane, przekazywane i przechowywane.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 grudnia 2009, 12:43:10)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 08:51:45)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6084