Zarządzenie nr 60/09Wójta Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2009w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie.

Zarządzenie nr 60/09
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie.

W związku ze złożonym  wnioskiem Krzysztofa Wiśniewskiego o rezygnacji z  członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Lisewie  oraz na podstawie  art. 4’ ust.  3  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)  zarządzam co następuje :

§ 1. Odwołuję Pana Krzysztofa Wiśniewskiego ze składu  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 11:24:27)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 08:49:53)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6144