Zarządzenie nr 61/09Wójta Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2009w sprawie powołania członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie.

Zarządzenie nr 61/09
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie powołania członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie.

Na podstawie  art. 4’ ust.  3  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)  zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Pana Artura Oberdę nr PESEL ........ w  skład  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 11:43:07)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 listopada 2021, 12:50:05)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6122