Zarządzenie nr 63/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 26 października 2011w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 63/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2011


w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo

     Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zarządzenia nr 62/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia
25 października 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:
 
  § 1. Powołuję obsadę Stałego Dyżuru Wójta Gminy Lisewo w składzie:
   1) Starszy dyżurny:
      - Czerwińska Katarzyna
      - Grązka Paulina
      - Jurkowska Bogusława
   2) Dyżurny:
      - Nogalska Alicja
      - Saworska Katarzyna
      - Stachewicz Ewa

  § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lisewo.

  § 3. Traci moc zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Lisewie.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (7 grudnia 2011, 16:31:01)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 stycznia 2012, 10:46:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5017