Termin VII Sesji Rady Gminy Lisewo - 6 marca 2019 r.


RADA GMINY LISEWO                                                        Lisewo, dnia 2019-02-26
 
ORGiGN.0002.7.2019.JG
 
OGŁOSZENIE
Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu  Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję,  że na dzień 6 marca 2019 r. na godz. 14:00 został wyznaczony termin VII  Sesji Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Lisewo. 
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie za 2018 rok. 
 6. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny oraz Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy za 2018 rok.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019-2030 – projekt nr 2.

 8. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.    
Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Piotr Goliński
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (26 lutego 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (26 lutego 2019, 13:30:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315