Termin XIV Sesji Rady Gminy Lisewo - 28 listopada 2019 r.


Lisewo, dnia 22.11.2019 r.

ORGiGN.0002.14.2019.AL
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2019 r. na godz. 9:00 XIV Sesję Rady Gminy Lisewo. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo.

Proponowany porządek obrad:
  1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
  2. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
  3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. 
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) Program współpracy w 2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - projekt nr 1.
  7. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
Informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Goliński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (22 listopada 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (25 listopada 2019, 12:30:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268