Rejestracja urodzeń

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5
Tel. (056) 676-86-14, wew. 14
mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Wymagane dokumenty: karta urodzenia lub karta martwego urodzenia oraz dowody osobiste rodziców dziecka.

Uwaga: zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

W przypadku gdy dziecko pozamałżeńskie ma być uznane przez ojca rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się w USC osobiście z własnymi dokumentami tożsamości.

Miejsce odbioru:
Urząd Stanu Cywilnego, pokój Nr 5

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia: niezwłocznie.

Uwagi:
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (29 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 grudnia 2011, 11:25:02)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 marca 2016, 10:57:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2066