Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5

Godziny pracy:

- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.


I. Wymagane dokumenty do wglądu:
   dowód osobisty;
 
II. Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 11 zł za pozostałe czynności Kierownika USC.

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

III. Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie.

IV.Tryb odwoławczy:
nie ma.

V. Uwagi:
Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.
W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064)
* Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 13:49:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:38:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2000