Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo
parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska
tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com , usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:

1) Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – pobierz (378kB) pdf lub formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej – pobierz (363kB) pdf

2) Dokument tożsamości


Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo
parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com , usc2@lisewo.com

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: brak.

Uwagi:
  1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

  3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać przez pełnomocnika, który przedkłada pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiego zgłoszenia.

  4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.).

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 poz. 60).

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

  • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2294).

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 marca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 09:13:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 stycznia 2020, 13:39:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 387