Wydawanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych


Wydawanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:

1) wypełniony wniosek - pobierz (101kB) pdf
2) dowód osobisty.

Opłaty:
za wydane zaświadczenie – 17 zł .

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia:

niezwłocznie.


Uwagi:
  • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

  • Zaświadczenie zawiera pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, dotyczących rej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych;

  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Dokumenty i dane osobowe/Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych (on-line). Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych własnych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Odpowiedź uzyskana w wyniku skorzystania z usługi nie stanowi dokumentu urzędowego, lecz daje Pytającemu możliwość sprawdzenia poprawności  i kompletności zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych danych dotyczących Jego osoby. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć do wybranego organu gminy.*

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.);

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 poz. 60)
    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z późn. zm. );

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);

  • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 2294)

Treść: wniosek zaopiniowany przez referat dowodów osobistych
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 marca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 09:16:40)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 stycznia 2020, 13:32:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341