Programy i zamierzenia


               Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
                                                  oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2006 (48kB) pdf

na rok 2007 (51kB) pdf

na rok 2008 (62kB) pdf

na rok 2009 (61kB) pdf

na rok 2010 (57kB) pdf

na rok 2011 (58kB) pdf

na rok 2012 (46kB) pdf

na rok 2013

na rok 2014

na rok 2015

na rok 2016 Programu współpracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami      wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

na rok 2008 (83kB) pdf

na rok 2009 (41kB) pdf

na rok 2010 (40kB) pdf

na rok 2011 (34kB) pdf

na rok 2012 (37kB) pdf

na rok 2013

na rok 2014

na rok 2015

                     Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
                                                                      przemocy w rodzinie


na lata 2011 - 2013 (32kB) pdf

                   

                        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011
                  z perspektywą na lata 2012 - 2015 oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
                            Lisewo na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015
                                                   są dostępne tutaj


                                                     Gminny program aktywności lokalnej


na lata 2010 - 2013 (35kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Lisewie (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 13:22:25)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 stycznia 2016, 09:36:15)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1583