Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

Termin załatwienia sprawy:
Wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 
Opis:
Wnioskodawca określa dla jakich celów niezbędne jest mu zaświadczenie.
 
Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne.
 
Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa którego druk jest do pobrania w pokoju nr 1 Urzędu oraz  tutaj (21kB) word  .
2) Dowód osobisty, NIP.
3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Lisewie Nr konta 52 94 86 0005 0012 0043 2003 0001).  

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo pokój nr 1.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia.
 
Opłaty:
Do władz szkolnych, do zasiłku rodzinnego, KRUS, ARR, ARiMR, powszechnego obowiązku obrony, w sprawach mieszkaniowych- nie podlega opłacie skarbowej, pozostałe - opłata 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635. z późń. zm.).
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.  

Tryb odwoławczy: brak

metryczka


Wytworzył: Joanna Grabowska (22 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2011, 10:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5044