Wykaz nieruchomości do sprzedaży

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr XXI/134/2012  Rady Gminy Lisewo z dnia  28 grudnia 2012 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo oraz Zarządzenia Nr 15/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do 20.05. 2013 r. wykaz  niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej zasób gminy Lisewo.
 
Wykaz obejmuje  działkę  nr 74/26 o powierzchni  0,0074 ha, położoną w obrębie Kornatowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00017895/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wycenioną na kwotę 699,00zł.
 
Opis nieruchomości:
Przeznaczona do sprzedaży działka została wydzielona z działki nr 74/25 stanowiącej drogę gminną w celu poprawienia funkcjonowania siedliska poprzez ułatwienie wyjazdu z posesji na tę drogę.
Działka nr 74/26 po aktualizacji użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako rola klasy III b.
Dla w/w nieruchomości  nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Określa się termin do 11.06.2013 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo - pokój nr 1. tel. (56) 676-86-14 lub 03 wew. 18

Ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem archiwum.bip.lisewo.com
 
 

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (29 kwietnia 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 kwietnia 2013, 15:09:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2248