Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom na okres do trzech lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)
 
                                                Wójt Gminy Lisewo

podaje do publicznej wiadomości   w y k a z   nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom na okres do trzech  lat.
Czynsz dzierżawy za grunty użytkowane rolniczo stanowi  równowartość 5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego. Cenę 1 q żyta przyjmuje się w wysokości obowiązującej przy naliczenia podatku rolnego na dany rok kalendarzowy. Zastrzega się prawo do zmiany czynszu na kolejne lata.

wykaz (78kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (11 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (11 czerwca 2013, 13:36:13)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 czerwca 2013, 13:37:59)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1536