Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 24.07.2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 oraz z 2014 r. poz.379), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Uchwały Nr XXXII/206/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia  3 czerwca 2014 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo oraz Zarządzenia Nr 47/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Lisewo
 
Wójt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do 14.08.2014 r. wykaz  niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej zasób Gminy Lisewo.
 
Wykaz obejmuje  działkę  nr 143/1 o powierzchni  0,0127 ha, położoną w obrębie Lisewo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00013239/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, której cena wynosi 1.498,00 zł. 

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona numerem działki 143/1 usytuowana jest w sąsiedztwie terenów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Jest użytkowana rolniczo.
Działka w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako droga.

Dla w/w nieruchomości  nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Określa się termin do 04.09.2014 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nowonabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń hipotecznych.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo - pokój nr 1. tel. (56) 676-86-14 lub 03 wew. 18.

Ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem archiwum.bip.lisewo.com  oraz www.lisewo.com.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (24 lipca 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (24 lipca 2014, 10:52:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1095