Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

Wójt Gminy Lisewo, działając na podstawie art. 21 ust.4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 ze zm.), informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu planu pn:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres 2018 – 2027 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Lisewo.

Zainteresowani właściciele lasów mogą, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się
z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, pok. nr 8.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Chełmiński.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Zieliński (13 września 2017)
Opublikował: Michał Lewandowski (13 września 2017, 11:07:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378