Publiczny nabór partnerów

Gminny Lisewo na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2018 poz. 431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2021 – 2023  p.n. „Kluby Seniora w Gminie Lisewo” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Treść ogłoszenia (191kB) pdf

Informacja o wyborze (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Dalke (6 marca 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 marca 2020, 14:19:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 marca 2020, 16:10:16)
Zmieniono: korekta tytułu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 373