Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Opis:
Wnioskodawca określa powierzchnię zakupionych użytków rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz określa lokalizację.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne, osoby prawne.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa pobierz (26kB) word .
2) Akt Notarialny (kopia).
3) Umowa Kredytowa zawarta na zakup gruntów (kopia).

Miejsce składania pism:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo, pok. nr 4, tel. 56 676 86 14 wew. 13.

Sposób załatwienia:
Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa wydaje się w drodze decyzji organu podatkowego.

Opłaty:
Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu (termin odwołania 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo).

metryczka


Wytworzył: Cecylia Muszarska (27 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2011, 12:58:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3572