Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Termin załatwienia
Do 30 dni.

Kogo dotyczy
Wszystkich zainteresowanych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać: klik (28kB) word
1) kopię decyzji o warunkach zabudowy,
2) zgodę strony na rzecz, której została wydana decyzja o warunkach zabudowy na przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby,
3) oświadczenie strony na rzecz, której decyzja ma być przeniesiona, iż przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

Miejsce składania pism:
Sekretariat Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo lub pokój nr 9

Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 56,00 zł za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
Sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym.

Podstawa prawna:
Art. 63 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn zm.).

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:12:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:36:06)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2049