Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Termin załatwienia:
Na bieżąco.

Kogo dotyczy:
Wszystkich zainteresowanych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki oraz miejscowości wraz z kopią wypisu z rejestru gruntów pobierz wzór wniosku (27kB) word .

Miejsce składania pism:
Sekretariat Urzędu Gminy w Lisewie, ul.Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo lub pokój nr 9.

Sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczenia.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia na, podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Lisewo lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo.
  • Art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:15:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:34:41)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2745