Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo

Termin załatwienia
Do 14 dni.

Kogo dotyczy
Wszystkich zainteresowanych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki oraz miejscowości wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych 1-egz. w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem pobierz wzór (26kB) word .

Miejsce składania pism:
Kancelaria Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo.

Sposób załatwienia:
Wydanie wypisu i wyrysu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: za wypis do 5 stron 30,00 zł, powyżej 5 stron 50,00 zł, za wyrys 20,00 zł za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 na, podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Nie więcej niż 200,00 zł.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:21:23)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 14:29:12)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2244