Zawiadomienie - udostępnienie spisu wyborców do publicznego wglądu

Lisewo, dn. 2014-05-05
Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 05 maja 2014 r. do 19 maja 2014 roku w  godzinach pracy Urzędu Gminy w Lisewie.
 
Każdy wyborca będzie mógł w tym czasie sprawdzić, czy został umieszczony w spisie oraz wnieść reklamację na stwierdzone ewentualne nieprawidłowości.

Spis wyborców wyłożony będzie w biurze Urzędu Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 5).

Wójt Gminy Lisewo  /-/  Jerzy Cabaj         
              

metryczka


Wytworzył: Halina Chrzanowska (5 maja 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 maja 2014, 08:43:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010