Za 2017 rok

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2017 wpłynęły cztery petycje, których przedmiotem było:
  • opublikowanie w całości wniosku o udostępnienie informacji publicznej ws. Ustanowienia i eksploatowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na BIP-ie Gminy; 
  • przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017; 
  • utworzenie i opublikowanie przez Wójta Gminy adresu e - mailowego dedykowanego do przyjmowania sygnałów o uciążliwości zapachowej;
  • podjęcie analizy optymalizacji wydatkowania środków publicznych w obszarze zapewnienia karmy dla wolno żyjących kotów.
Petycje rozpatrzono terminowo. Wnioskodawcom zostały  udzielone odpowiedzi. Wszystkie petycje wraz z odpowiedziami zostały opublikowane na BIP- ie Gminy Lisewo.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
 
Lisewo, dnia 20 czerwca 2018 r.
 

metryczka


Wytworzył: Jakub Kochowicz - Wójt Gminy Lisewo (20 czerwca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (9 sierpnia 2018, 09:57:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505