Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2018 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Wójt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program współpracy w  2018 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Termin konsultacji: 31.10.2017 r.  do  07.11.2017 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 07.11.2017 r. do Urzędu Gminy w  Lisewie, ul. Chełmińska 2, pok. nr 1, lub w wersji elektronicznej na adres a.lewandowska@lisewo.com
- spotkanie konsultacyjne w dniu 07.11.2017 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 17.
 
Załącznik nr 1- Formularz konsultacji- można pobrać ze strony www.bip.lisewo.com (33kB) word
 
Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy w  2018 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - można pobrać ze strony www.bip.lisewo.com (73kB) word
 
Podstawa prawna
Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

metryczka


Wytworzył: Angelika Lewandowska (31 października 2017)
Opublikował: Michał Lewandowski (2 listopada 2017, 15:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305