Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Wójt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program współpracy w  2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji: 12.11.2018 r.  do  20.11.2018 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 20.11.2018 r. do Urzędu Gminy w  Lisewie, ul. Chełmińska 2, pok. nr 1, lub w wersji elektronicznej na adres a.lewandowska@lisewo.com
Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Do pobrania:

  • Załącznik nr 1 - Formularz konsultacji - pobierz (33kB) word

  • Załącznik nr 2 - Projekt Programu współpracy w  2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Angelika Lewandowska (12 listopada 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 listopada 2018, 08:11:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286