Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 24 września 2018 r.


 
Informacja
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 24 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 2, 
- Nr 4, w liczbie 1, 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 2,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 3
W dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 5

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Toruniu I
  Kazimierz Klugiewicz

metryczka


Wytworzył: Kazimierz Klugiewicz (24 września 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (24 września 2018, 09:49:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306