Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisewo za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisewo za rok 2019.

Opracowanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy bieżącej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami, możliwości gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, a także potrzeb inwestycyjnych i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem analizy jest również dostarczenie informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.


Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (30 listopada 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (1 grudnia 2020, 14:20:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 grudnia 2020, 08:51:34)
Zmieniono: aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179