Odpady rolnicze

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.2010) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych:
  1.  HERMES RECYCLING Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo, - m.in. folie rolnicze, sznurki, opakowania po nawozach, big-bagi po nawozach,
  2. WASTER Sp. z o. o. ul. Na Zapleczu 20 87-100 Toruń, - m. in. opony rolnicze.

Informuje się również, że zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i  posiadają stosowane zezwolenia.

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (24 grudnia 2019)
Opublikował: Michał Lewandowski (24 grudnia 2019, 09:32:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199