NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/185/14RADY GMINY LISEWOz dnia 26 lutego 2014w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2013 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), art. 121 ust.1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 r.) oraz uchwały Nr 1/2014 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2013 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/185/14
RADY GMINY LISEWO
z dnia 26 lutego 2014


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), art. 121 ust.1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 r.) oraz uchwały Nr 1/2014 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2013 r. uchwala się, co następuje:§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2013 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2013 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bilans (32kB) excel

Rachunek zyskow i strat (129kB) pdf

Informacja dodatkowa (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 lutego 2014, 14:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363