Uchwała nr XV/76/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 18 grudnia 2015uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 i 1854), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. Zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/76/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 grudnia 2015


uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513 i 1854), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. Zm. ) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikami (9480kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2016, 09:07:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010